Kommunreformer

Efter andra världskrigets slut inleddes ett omfattande välfärdsprogram. De små socknarna kunde inte klara de uppgifter som följde på upprustning av skola och socialvård. En kommunreform blev nödvändig. I januari 1952 upphörde Kånna som självständig enhet och gick upp i Hamneda storkommun. Men inte heller denna sammanslagning var tillräcklig för att klara de uppgifter som ankom på kommunerna. Nästa kommunreform genomfördes redan 1971 och omfattade större delen av Sunnerbo, varvid Ljungby blev storkommun.
Redan under sammanslagningen med Hamneda hade en villabebyggelse påbörjats inom Kånna by. Efter sammanslagningen med Ljungby började alltfler unga familjer flytta till Kånna. Det medförde att ett betydande antal villor började byggas. Kånna blev en produkt av den s.k. ”Gröna vågen” med utflyttning till landsbygden. Med inflyttningen följde större barnkullar. Därmed ökade kravet på skolan. Inför höststarten 1976 stod en ny skola med kök, matsal och personalutrymmen klar för inflyttning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*