Kånna socken

Kånna socken ligger sju kilometer söder om Ljungby, strax öster om nya E4. Lagaån rinner igenom socknen. I slutet av 1930-talet började en viss mekanisering av jordbruket. Utvecklingen avstannade när andra världskriget utbröt 1939. Under krigsåren fick Kånna en betydande torvindustri och flera hundra torvarbetare fick anställning i bygdens torvmossar. För att öka bränsletillgången ålades även skogsägarna att hugga brännved.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*