Kånna högar

Strax söder om Ljungby, i Berghem på Lagans vänstra sida ligger gravfältet Kånna högar. Gravfältet användes främst under järnåldern och dateras till ca 400-1050 e Kr. På det stora, halvkilometerlånga fältet finns ungefär 250 gravar. Fältet består mest av gravhögar, men här finns också ca tjugo ovala högar, ett röse, femton runda stensättningar, två treuddar, två domarringar, en järnåldersdös och ca 30 resta stenar.
Fältet är imponerande och det största i Kronobergs län.

Fynden och lämningarna från denna tid berättar om hur samhället blev mer och mer socialt uppdelat. Det fanns en överklass som hade makt att styra över andra människor, ett bevis på detta är de stora gravhögar som man finner på fältet.

Under år 1964 undersöktes tre gravar p.g.a. ett vägbygge. Gravarnas placering i fältets utkant och fynden man gjorde tyder på att dessa tre gravar var bland de yngsta gravarna från 1000-talet. Under järnåldern var det vanligt att man brände sina döda innan begravningen och att man lade gåvor i gravarna. I en av de undersökta gravarna fann man att den döde hade ett silvermynt i munnen. Seden att lägga ett mynt i munnen finns i den grekiska mytologin, myntet betalade överfarten över floden Styx (Acheron) till dödsriket Hades. Myntet var betalningen till färjkarlen Charon (Karon).

Under denna tid gjorde kristendomen sitt inträde i Småland och seden att bränna sina döda upphörde. Byggandet av gravfält upphörde i slutet av 1000-talet och man började istället begrava sina döda på kyrkogårdar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*